På vegne av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling, søker ViaNova Kristiansand AS om mindre endring av reguleringsplan «Smååsane felt D, E, F, G, H» planID 2012006, jf. Pbl. §§ 12-8 og 12-14. Planområdet ligger vest for Vennesla sentrum, i boligområdet Smååsane i Vennesla kommune. Mindre endring omfatter boligområder som foreløpig ikke er bygd, og omfatter kun små endringer i plankartet. Reguleringsbestemmelser endres for noen eneboliger til 2-mannsboliger, samt mindre justeringer. Det er tidligere bedt om politisk råd som resulterte i vedtak B 15122020 sak 111/20, som bla. er utløsende for varsel om mindre endring av reguleringsplan. Rådene er hensyntatt etter beste evne. Endringene og justeringene gjelder for Mariskovegen og Prestekragevegen.