Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke bør holde seg hjemme.

Dette gjelder nå ved nyoppståtte luftveissymptomer

Hoste- og håndhygiene

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hånd- og hostehygiene

Munnbind

Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Vaksine

Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den. Se Koronavaksine.

Råd til risikogrupper

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre. Det å holde seg unna store ansamlinger og  bruke munnbind når man ikke kan holde avstand til andre, kan være aktuelle tiltak i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt. Man kan for eksempel ha noen faste personer som man omgås og dermed redusere risikoen for å bli smittet.

Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om vaksinering, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre. Personer med høy risiko for alvorlig sykdom bør rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte.

Personer i risikogruppe bør teste seg med en gang de har symptomer. Ved positiv test, ta kontakt med lege/legevakt. 

Lufting og ventilasjon

I rom med mangelfull ventilasjon vil regelmessig gjennomlufting kunne redusere risiko for smitte med covid-19. For å oppnå tilstrekkelig naturlig ventilasjon vil hyppige, kortvarige gjennomluftinger, flere ganger i timen, være nødvendig. Bruk av luftrenser med HEPA-filter vil også kunne bidra til å redusere risiko. Det er viktig å være klar over at smitterisikoen er størst på kort avstand, under 1 meter, og at smitterisikoen her i mindre grad påvirkes av ventilasjon og luftrensing.