Veiledning over telefon vil nå skje tirsdager fra klokka 08.00 til klokka 15.30. Det kan fremdeles sendes mail til post@vennesla.kommune.no. I pågående saker kan saksbehandler kontaktes. 

Byggesaksleder Anne Lene Nilsen opplyser at det ikke er spesielt mange nye byggesaker som skaper utfordringer. Det er etterslep etter den store omleggingen på datasiden, samt at det er oppstått press på ressurser som følge av at bemanningen ikke er fulltallig.

- Dette er en midlertidig situasjon, og vi beklager de ulemper det måtte medføre, men vi må gjøre det på denne måten for å få unna de sakene som ligger og venter, opplyser hun.