Går du med tanker om å fjerne oljefyren din og erstatte den med en fornybar varmekilde?

Dette kan du få tilskudd til fra Enova. Det er viktig å merke seg at fra og med 1. juni blir tilskuddet reduseres kraftig på flere varmeløsninger.

For å få dagens støttesats til disse varmeløsningene når du faser ut oljefyren, må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura før 1.juni 2019.
For mer informasjon om dagens satser og støtteordninger se her.

Kommunen minner også om at etter 01.01.2020 vil det for de aller fleste være forbudt å bruke  fossilt brensel til oppvarming. Dersom man har en oljetank som er større enn 3200 liter så er man lovpålagt å fjerne denne når den tas ut av bruk. Det er likevel viktig å vite at de som har mindre tanker har et like stort ansvar dersom det skulle oppstå en lekkasje. Selv om tanken er tom så vil det alltid være en rest igjen som utgjøre en forurensningsrisiko. Vi anbefaler derfor alle som har en oljetank om å tømme, rengjøre og aller helst fjerne denne uavhengig av størrelse.  Dersom tanken ikke fjernes så bør den sikres.

Dersom du fjernersikrer tanken din så skal dette meldes inn til kommunen på skjema som finnes her.