Vennesla kommune har hatt stengte avdelinger eller grupper i barnehage i forbindelse med karantene-situasjoner. Dette gjelder flere barnehager.

Når det er kommunen som har vedtatt stengning med hjemmel i smittevernloven, skal det ikke kreves foreldrebetaling for den tiden barnehageplassen er stengt.

Dette gjelder uavhengig av om barnet ditt går i privat eller kommunal barnehage. Reglene er de samme.

Den enkelte barnehage vil ta denne saken opp med foreldrene. Vennesla kommune vil så refundere til den enkelte barnehage for tapt foreldrebetaling.