Hjelpeorganisasjonen Redd Barna er i gang med å utvikle materiell til bruk for ansatte som jobber med barn mellom 4 til 6 år. Materiellet skal omfatte veiledning for hvordan ansatte kommuniserer med barn om temaene vold og overgrep. For å lage materiell tilpasset barnehager har Elin Halleland på vegne av Redd Barna besøkt tre barnehager i Vennesla kommune; Snømyra barnehage, Harestua barnehage og Solsletta barnehage. Alle barnehagene i Vennesla bruker kommunens materiell som har fått navnet "Si det!" for å kommunisere med barna.

"Si det!" er et samtaleverktøy som er utviklet av Merete Nilsen, Marie Bodin og Janet Løland ved Enhet for barn og familie i Vennesla kommune. Det er et pedagogisk materiale som inneholder dukker, fortellinger, plakat og sang. Det er laget med utgangspunkt i førskolebarns språk- og aldersnivå. Dette brukes for å lære barna om hva som er rett og galt, og for å ha en dialog med dem om kroppen, grenser, vold og overgrep. 

Redd Barna vil la seg inspirere av hvordan Vennesla kommune har jobbet for å gjøre ansatte i stand til å prate med foreldre og barn om dette temaet, uttaler Bess Thormodsæter, rådgiver for Seksjonen for oppvekst.  

IMG_1700.jpg
Fra venstre: Merete Nilsen (Helsesykepleier), Elin Halleland (prosjektstilling for Redd Barna), Marie Bodin (ansatt i barnevernet) og Bess Thormodsæter (rådgiver for Seksjon for oppvekst).