Vennesla kommune oppsummerte situasjonen etter raset på Monen i et avklaringsmøte med ekspertene i Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) mandag. Fra kommunen deltok ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef for samfunn og miljø, samt representanter for enhet park og teknisk.

 

På møtet gikk vi gjennom alt som er gjort til nå i området og oppsummerte situasjonen. Blant annet har geoteknikere befart området flere ganger, også med drone.

 

Nedbørmengdene har blitt erstattet av tørt og kaldt vær, og rasområdet er nå stabilisert. NVEs eksperter sier at området ikke lenger må sjekkes hver sjette time. Framover holder det med tre ganger i uka (mandag, onsdag og fredag).

 

Samtidig har NVE bestilt en geoteknisk rapport for det utsatte området, for å få en grundigere faglig vurdering. Denne vil foreligge rundt nyttår, etter planen.