Det er ikke behov for evakuering, slik de geologiske ekspertene vurderer det, men Vennesla kommune har besøkt de nærmeste naboene og orientert dem om situasjonen og hvordan situasjonen håndteres.

En oppsynsmann fra kommunen vil holde rasområdet under oppsikt hver sjette time utover helga. Et område i nærheten som har hatt ras tidligere vil også bli sjekket.

Det er politiet som avgjør evakuering og sikkerhetsregimet, og sammen med de geologiske ekspertene konkluderes det med at kommunens vaktplan er god og tilstrekkelig og at ytterligere tiltak ikke er nødvendig slik situasjonen er nå.

Etter raset i 2014 ble det foretatt omfattende boring og undersøkelser i området. Det ble da klarlagt at bebyggelsen på Monen er trygg og ligger på trygg grunn. Det ikke er farlige forekomster av leire i området der boiliger står.

Vennesla kommune tok kontakt med NVE, politiet og regionale beredskapsmyndigheter rundt klokka 15.00 fredag, kort tid etter at vår oppsynsmann hadde oppdaget raset. Det ble rykket ut til raset fra nødetatene. 

Raset er cirka fire meter bredt og 30 meter høyt.

Geologisk ekspertise sier raset etter all sannsynlighet dreier seg om erosjon i foten av den bratte skråningen. Regnværet i natt og de neste dagene kan føre til at raset vokser noe.

Det er flere hus like over rasstedet og disse er altså grundig undersøkt før. For sikkerhets skyld var geologisk ekspertise befaring i området fredag kveld for å vurdere situasjonen i virkeligheten og ikke bare gjennom bilder og vitne-forklaringer. 

Ordfører Nils Olav Larsen og kommunedirektøren ble holdt løpende orientert fredag ettermiddag, sammen med beredskapskoordinator i Vennesla kommune. Ordføreren sier han er imponert over rutinene i kommunen:

-Det har gått ras i området før, og derfor har kommunen siden 2014 hatt en ekstra rutine der oppsynsmann sjekker området når det regner mye og jorda mettes. Vår oppsynsmann oppdaget raset fredag og meldte raskt fra slik at vi kunne agere og tilkalle fagkyndig personell. Betryggende, uttaler ordfører Nils Olav Larsen.