SveinSkisland
Rådmann Svein Skisland

Rådmann Svein Skisland har sammen med kommunalsjefene det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon.

Rådmannen har spesielt fokus på

  • Overordnet styring
  • Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål
  • Samarbeidsrelasjoner mot kommunale, regionale og statlige aktører
  • Oppfølging av drift og tjenesteutviklig
  • Rådmannen har fem kommunalsjefer som inngår i rådmannens lederteam

Kommunalsjef økonomi

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef organisasjon

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Vidar H. Homme
Telefon 38 13 73 31 / 900 18 240