Hver eneste en er viktig

Rådmann Svein Skisland innledet med å snakke om hvor viktig den enkelte kommunalt ansatte er:

- Det merkes om du er på jobb eller ikke! Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i Vennesla stort sett er svært fornøyd med tjenestene vi leverer. Du må aldri glemme at det er fordi du er på jobb og gjør det du skal, at vi får fornøyde brukere, sa rådmannen.

Skisland mener det jobbes godt med sykefravær og arbeidsmiljø. Likevel kan ting bli bedre. Skisland sa at sykefravær henger nøye sammen med om man har det greit på jobb. Alle ønsker å bli sett. Alle fortjener å bli sett. Alle skal bli sett.

- Vi skal takke for de gode ordningene vi har i Norge. Vi kan bli syke uten å tape økonomisk på det. Samtidig går kommunen glipp av viktig kvalitet når ansatte er borte. Og vi påføres vikarutgifter, sa han.

Samlet for kommunesektoren er det snakk om 11,5 milliarder kroner i året.

NED er et prosjekt som både NAV og KS samarbeider om og som flere kommuner har oppnådd gode resultater med. Mange kommuner har opplevd både 10 og 20 prosent reduksjon i sykefraværet.

NED-prosjektet for redusert sykefravær handler om at alle ser hverandre. Her er fra venstre:Olve Molvik (KS), Marit Towsen (KS), Mary Anne Nilsen (Fagforbundet), Kate Joreid (rådgiver), Reidun Løvås (Fagforbundet), Heidi Engestøl (org.sjef) og Svein
Fra venstre: Olve Molvik (KS), Marit Towsen (KS), Randi Løvås (Fagforbundet), Kate Joreid (rådgiver), Mary Anne Nilsen (Fagforbundet), Heidi Engestøl (org-sjef) og Svein Skisland (rådmann).

Barnehagene og omsorgstjenestene

I Vennesla kommune var sykefraværet i andre tertial på 6,6 prosent, mot 6,1 prosent samme tid i fjor. Dette er langt under landssnittet. Likevel er det noen sektorer som skiller seg ut. Barnehagene har et sykefravær i andre tertial på 11,8 prosent, Venneslaheimen har 7,9 prosent, Hægelandsheimen 10 prosent og hjemmetjenesten 11,8 prosent.

- Derfor retter vi NED-prosjektet inn mot pleie- og omsorg og barnehagene, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Dialog og samspill

Olve Molvik og Marit Towsen fra KS innledet under arbeidsøkta på Løa. De framhever NED som et helhetlig opplegg:

- Arbeidet må forankres hos den enkelte. Helt fra toppledelsen, ut i del-ledelsene og til den enkelte ansatte. Det handler om dialog. Snakke med hverandre. Hva skyldes fraværet? Hva har jeg ansvar for? Hva kan vi gjøre i fellesskap? Hvordan har vi det på jobb?

Towsen sier det skjer noe når man i sammen finner noen årsaker. Så skal man gjensidig hjelpe hverandre til endring. Lederne er viktige, men den enkelte ansatte også.

Kate Joreid jobber med sykefravær og oppfølging i Vennesla kommune. Hun har stor tro på prosjekt NED.

Internkulturen

Det kan passe å minne om hvilke verdier Vennesla kommune jobber etter når vi bygger internkultur:

  • Vi er stolte over egen arbeidsplass og kommunen
  • Vi tenker løsning før problem
  • Vi unner hverandre suksess
  • Vi har lov å prøve noe nytt
  • Vi er uformelle og folkelige
  • Vi har det gøy på jobben
  • Vi gjør hverandre gode
  • Vi er serviceinnstilte
  • Vi er endringsvillige
  • Vi ser hverandre.