Det valgte rådet for funksjonshemmede består av

Gunhild Slettedal - leder (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Torhild Røsland - nestleder (politisk repr.)
Asbjørn Halvorsen (rep. for Hørselhemmedes Landsforbund)

Klaus Lia (rep. for Norsk forbund for Utviklingshemmede)
Martin Engamo (politisk repr.)

Vararepresentanter:
Wiggo Solheim
Eirik Hodnemyr - vara (politisk repr.)
Grethe Strand - vara (politisk repr.)

Jennie Hummervoll Mjåland er møtesekretær. 

Rådet for funksjonshemmede er representert på følgende områder

Byggekomiteen for  kommunale bygg:  Gunhild Slettedal
Vennesla Boligstiftelse:  Gunhild Slettedal 

Se hvilke saker Rådet for funksjonshemmede jobber med