Råd til innbyggere og ansatte:

Dette er rådene fra Venneslas kommuneoverlege basert på Folkehelseinstituttets anbefaling:

Når må vi bli hjemme?

 • Du skal være hjemme selv ved mindre symptomer. Da reduseres faren for koronasmitte, men også luftveisinfeksjoner generelt. Begge deler motvirker høyt fravær.  
 • Du skal i hovedregel være hjemme når du har akutt luftveisinfeksjon med noen av symptomene hoste, feber, sår hals, tett eller rennende nese, hodepine eller kroppsverk. (Infeksjonen skyldes vanligvis andre virus, eventuelt bakterier og en sjelden gang koronavirus.)
 • Det anbefales lav terskel for testing. Du bør fortsatt være hjemme mens du er syk, selv om testen er negativ. Dette for å unngå å smitte andre, også med forkjølelse osv.
 • Når du er i god form kan du gå på jobb/skole/i barnehage, selv om du fortsatt har lettere restsymptomer.
 • Vet du at du ikke treffer noen andre, kan du selvsagt gå på jobb når du føler deg i stand til det.  
 • Du må selv vurdere risikoen for å smitte andre, hvor mange du treffer i løpet av en arbeidsdag, på vei til og fra jobb og på jobben, og hvor tett kontakten er.

Råd spesielt til våre ansatte:

Reiseråd

 • Vennesla kommune følger de sentrale anbefalinger som til enhver tid gjelder. Vårt generelle råd er at du ikke reiser ut av Norge på nåværende tidspunkt og begrenser reisevirksomhet så godt du kan.
 • Jobbreiser og kurs begrenses i den grad det er mulig. Deltagelse på kurs, spesielt i østlandsområdet, frarådes.

Hjemmekontor

 • Hjemmekontor anbefales der dette er mulig å gjennomføre.  
 • Den enkelte leder/seksjonssjef avgjør graden av hjemmekontor

Generelle råd:

 • Det skal fortsatt holdes minst 1 meters avstand - helst 2. Slik unngår man å bli hverandres nærkontakter og eventuelt komme i 10 dagers karantene.
 • Det er viktig at ALLE vasker etter seg på møterom jf. rutinen som er lagt ut i alle møterom.
 • Vask hendene ofte. Bruk antibac ofte.