PROSJEKTGRUPPA FOR TØRN-PROSJEKTET: Nina Elisabeth Mykland, May Britt Josdal, Kristin Eldor, Ann-Cathrin Ruenes, Linda Beathe Dalane og Elisabeth Fjellstad.
PROSJEKTGRUPPA FOR TØRN-PROSJEKTET: Nina Elisabeth Mykland, May Britt Josdal, Kristin Eldor, Ann-Cathrin Ruenes, Linda Beathe Dalane og Elisabeth Fjellstad.

- Den kommunale omsorgssektoren har nådd et «turning point» - et vendepunkt. Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden, slik at rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester, sier enhetsleder ved Vennesla omsorgssenter, Ann-Cathrin Ruenes.

Det er hun som har tatt initiativ slik at Vennesla med Vennesla omsorgssenter er blitt med i det nasjonale TØRN-prosjektet sammen med 29 andre kommuner. Det er KS som er drivkraften bak prosjektet.

Det handler om å finne rett kompetanse til rett tid til rett sted. I framtida blir vi langt flere eldre. Samtidig blir det knallhard kamp om ressursene. Og da tenker vi først og fremst på de menneskelige ressursene. Vi vil streve med å skaffe nok ansatte.

Hvordan skal vi sikre et forsvarlig tilbud, rekruttere personell og utvikle en god arbeidsplass når det blir færre til å utføre stadig flere oppgaver?

I stedet for å kjøre skuta på land, må vi forberede oss, sette ny kurs, stake ut nye retninger, kort sagt finne nye måter å jobbe på.

Digitalisering og automatisering vil sikkert løse noe, men til syvende og sist handler det om å sikre mennesker nok med faglig kompetanse til å utføre jobben. Det betyr også at oppgaver som ikke krever spesiell kompetanse, kan utføres av for eksempel frivillige.

Et omsorgssenter som finner gode løsninger på de store utfordringene, vil lettere rekruttere og utvikle et godt arbeidsmiljø. Håpet er at TØRN skal sende Vennesla omsorgssenter inn i en virkelig god spiral slik at framtida blir lettere å håndtere.

- Derfor alle lappene på kontorveggen, ler prosjektleder Linda Beathe Dalane. Sammen med de ansatte har hun nå kartlagt alle arbeidsprosesser, turnuser og arbeidsområder på Vennesla omorgssenter. Veggen bak forteller hva som faktisk foregår av arbeid på heimen.

-Når det er mangel på sykepleiere, bør sykepleiere prioriteres til oppgaver som krever sykepleiekompetanse. Helsefagarbeidere kan ta ansvar for oppgaver de har god kompetanse på, sier Dalane.

Og andre viktige spørsmål:

  • Hvor skal pleienivået ligge? Hva er godt nok?
  • Hva kan frivillige gjøre, eller hva kan pårørende bidra med?
  • Hvilke oppgaver må fagarbeidere og sykepleiere frigjøres fra for å sikre at de har tid til de tingene som krever spesialkompetanse?
  • Kan vi slutte med noe?
  • Hva må vi begynne med?
  • Hva med turnus og vakter og systemer?

Fram mot november 2023 vil Vennesla omsorgssenter og TØRN-prosjektet finne svar på disse spørsmålene og mange andre spørsmål.

- TØRN handler både om å turnere nye utfordringer, men også om å turne/svinge i tide. Vi må forberede oss på den tiden vi vet kommer. Skal vi sikre en god arbeidsplass som tilbyr tjenester til rett tid og rett nivå, kan vi ikke bare løpe fortere og stresse mer eller strekke oss lenger. Vi må gå skikkelig inn i dette, sier Linda Beathe Dalane.

Det er stor entusiasme i prosjektet og en egen prosjektgruppe jobber godt med framdriften.

- Jeg har store forventninger til TØRN. Vi opplever allerede store rekrutteringsutfordringer til noen stillinger. TØRN vil bety mye positivt for Vennesla omsorgssenter og etter hvert hele helse- og omsorgssektoren i Vennesla, sier Ann-Cathrin Ruenes.