Hva tilbyr vi

Tilbudet gjelder for voksne over 18 år og gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse.

Våre tjenester har som mål å bidra til at du som tjenestemottaker opplever økt livskvalitet og mestring, samt reduserer sykdomsgjennombrudd. I samarbeid med deg tar vi utgangspunkt i dine mål for å mestre egen helse og hverdag.

Tilbudene er i hovedsak vedtaksbasert etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, men du kan også søke på gruppetilbud på Frisklivsentralen eller lavterskeltilbud på Hjørnet Dagsenter.

Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for oppfølging, mens andre har behov for langvarig oppfølging. Tilbudet du får er avhengig av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hva kan vi hjelpe deg med

  • Individuell oppfølging og samtaler i forhold til din psykiske helse på bakgrunn av kartlegging etter søknad om tjenester
  • Vi kan veilede, motivere, utfordre og inspirere deg gjennom aktiviteter eller samtaler, til en bedre mestring av eget liv. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.
  • Samarbeid med fastlege og andre som er sentrale i oppfølging av deg
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • Individuell plan

Slik søker du

Du kan søke selv eller be fastlege eller behandler om å hjelpe deg. Du søker ved å bruke « Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester PDF document ODT document » og sende det til:

  • Koordinerende og helsefremmende enhet, Postboks 25, 4701 Vennesla.

Søknadene behandles fortløpende, men man kan påregne noe ventetid før oppstart.
 

Hva koster det

Tjenesten er gratis.

Hvem er vi

Ansatte helsearbeidere med utdanning innen psykisk helse mm.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du har behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakt  din fastlege eller legevakt telefon 116117.

Ved livstruende tilstander ring telefon 113

Andre nyttige nettadresser