Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du har behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakt din fastlege eller legevakt telefon 116117.
Ved livstruende tilstander ring telefon 113

Hjelp til selvhjelp

Har du milde eller moderate psykiske plager? Husk at fysisk, psykisk og sosial helse påvirkes av hverandre og henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er viktige byggesteiner for alle.
Vi har ulike lavterskeltilbud som gir deg en god mulighet til å jobbe aktivt med endringer på egen hånd.

Mestringskurs

Kommunen har flere typer mestringskurs. Kursene kan passe deg som kjenner deg stresset, nedstemt eller kjenner på andre psykiske plager.

Drop-in

Drop-in er et lavterskeltilbud for deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Med oss kan du snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring etc. Tjenesten er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Kontaktinformasjon
Tlf.nr: 902 58566 Når du ringer vil du møte en telefonsvarer, hvor du også kan sende SMS. Så ringer vi deg tilbake for å avtale tidspunkt.
Åpningstider: tirsdager og torsdager kl. 09-14.30
Besøksadresse: Sentrumsvegen 41, 4. etasje

Psykisk helse- individuell oppfølging

Er du over 18 år og har moderat til alvorlig psykisk lidelse kan du få hjelp og støtte slik at du kan oppleve økt livskvalitet og mestring, samt redusere sykdomsgjennombrudd. Tilbudet du får er avhengig av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Eksempel på hjelp kan være: Individuelle samtaler, veiledning og motivasjon gjennom aktiviteter og dialog til mestring av eget liv.
Vi samarbeider med fastlege og andre som er sentrale i oppfølging av deg. Dette er en tjeneste som du må søke om. Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Søknader behandles fortløpende. Du må beregne noe ventetid før tjenesten kan starte opp.
Du kan søke selv eller be fastlege eller behandler om å hjelpe deg.  

Lenke utskriftsvennlig skjema: Søknad om helse og omsorgstjenester

Papirskjema sendes:

Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

Aktiviteter og tiltak

Hjørnet dagsenter

Hjørnet dagsenter er et lavterskeltilbud for deg som sliter med psykiske plager. Tilbudet på dagsenteret er med å bidra til mestring og utvikling i hverdagen gjennom ulike aktivitetstilbud og gruppetilbud. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:  
Tlf.nr: 982 93705 / 477 60742

Basen

Er du mellom 16- 30 og har falt utenfor skole og arbeidsliv, kan du få en ny start. Basen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv for å finne veien videre mot skole, jobb eller andre tiltak. Noen av våre fokusområder er: livsmestring og veien til et økonomisk selvstendig liv.  
Når: 6 ukers tilbud 3 dager i uka: mandag, onsdag og torsdag fra 9-13. Maks gruppe på 8 personer. Etter 6 ukers kurs, kan du om du ønsker det, få en jobbsmak i ulike bedrifter. Tilbudet er gratis. Kontakt Jorunn Eivindson på NAV Vennesla, tlf. 994 56 650 eller snakk med en veileder på NAV Vennesla.

Ressursen aktivitetssenter

Ressursen er et aktivitetssenter for alle i alderen 17 år og oppover for som sliter med psykiske plager, sosialt utenforskap, rus eller andre utfordringer. Ressursen har ulike aktiviteter, verksted og produksjoner. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:
Tlf.nr: 902 20440
Epost: post@vennesla.frivilligsentral.no
Åpningstider: Mandag- fredag 09-15
Besøksadresse: Hunsfos næringspark, verkstedbygget

Mental helse Vennesla

Mental helse har ulike kurs og selvhjelpsgrupper for personer som sliter med psykiske plager. Se lenke - Vennesla - Mental Helse

Vennesla frivilligsentral/ Hægeland Øvrebø frivilligsentral

Har ulike trenings-, aktivitetsgrupper, sosiale møteplasser, kurs og tilbud. Se lenke Vennesla frivilligsentral    Hægeland og Øvrebø frivilligsentral
Andre lavterskeltilbud fra lag og foreninger- Venneslaportalen