- Gjennom denne prosessen har vi fått en helt annen bevissthet i bedriften  rundt gode miljøvalg. Det aller viktigste er at miljø nå ligger som et av fundamentene for valgene vi tar. Vi er opptatt av å ha gode holdninger som basis for det vi gjør, sier Vigsnes, som er overbevist om at miljø-satsingen også lønner seg rent økonomisk.

- Det har vært en del jobb og en del prosesser, men den dagen anbudet står mellom en bedrift som ikke tenker miljø og en bedrift som vår, som har Miljøfyrtårn-status, er det lett å skjønne hvem som får jobben. De kommende årene blir dette bare viktigere og viktigere. Samtidig må vi ta samfunnsansvar som alle andre. Det er vinn-vinn for oss, sier Vigsnes.

Ordfører Nils Olav Larsen inviterte som vanlig på bløtkake og seremoni med overrekkelse av skilt. Han er svært glad for at over 20 virksomheter i Vennesla er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Han er opptatt både at det miljømessige og klimamessige, men også at Venneslas næringsliv skal være i forkant av utviklingen.

Vigsnes takker Tommy Slåen i Hunsfos HMS for godt samarbeid gjennom prosessen med å miljøsertifisere Promotek. Bedriften har et mangfold av produkter og tjenester innen it, hjemmeside, utstyrsleveranser, app-utvikling, reklame, brosjyre, skilt og så videre. 

- Vi har fått bedre rutiner for søppel, og ikke minst gjør vi mer bevisste valg rundt innkjøp. Nå tenker vi gjennom om vi kjøper tastaturet som pakkes i plast, eller om vi kjøper det som kommer i papp og om vi kan få redusert emballasje-mengden. Vi tar med oss søppel når vi er ute hos kundene. Da vet vi at vi sorterer riktig, forteller Vigsnes.

Vigsnes understreker at Promotek både kan påvirke kunder og leverandører til å velge de løsningene som gir best bærekraft. Det kan for eksempel være at du heller skal betale litt ekstra for en datamaskin som varer i fire, fem år enn å kjøpe den billige som må skiftes etter halvannet år. Det kan rett og slett være god lønnsomhet i å tenke redusert forbruk av materiell.

- Vi ønsker å ta samfunnsansvar. Nå er vi syv ansatte og vi vokser videre. Da er holdningene til samfunnet rundt oss og klimaet ikke minst viktig å jobbe godt med, sier han.

Ett annet eksempel på endringer hos Promotek, er at bedriften nå samler og sorterer avfall sammen med andre virksomheter på Hunsøya, i stedet for å levere selv. Det reduserer både transport og kostnader betydelig når avfallsentreprenøren kan hente ett sted, i stedet for å sende biler til en rekke steder.

- Jeg anbefaler alle å gå gjennom en prosess med Miljøfyrtårn. Det krever litt arbeid, men det er nødvendige endringer som bare kommer mer og mer, sier Ian Vigsnes.