Vennesla kommune har i alt 11 private barnehager: 2 i Øvrebø og 9 i nedre del av Vennesla. Av disse 11 barnehagene er to av dem familiebarnehager. 

Alle private barnehager er med i kommunens samordnede opptak sammen med de kommunale barnehagene.

Søk om barnehageplass