Pris barnehage

Fra 01. januar 2023 koster en heltids barnehageplass (100 prosent)  3000 kroner i måneden.

Kostpenger

Kostpenger kommer i tillegg. Fra 1. januar 2023 er kostpenger pr barn pr måned kr. 450 for en heltids plass i kommunal barnehage.

De private barnehagene kan ha egne priser. Se nærmere informasjion på deres nettsider.

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Redusert foreldrebetaling:

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 550 000 kroner kan søke om redusert pris.

(lenke til søknadside)

Gratis kjernetid:

Alle to, tre, fire og femåringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 598 825 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
For barnehageåret 2022/2023 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2017, 2018, 2019 og 2020.

(lenke til søknadside)

Søskenrabatt:

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. 

  • Du betaler 70 prosent av full pris for barn nummer to.
  • Du betaler 50 prosent av full pris for barn nummer tre  eller flere.
  • Fra 1 august 2023 er barn nummer tre eller flere gratis.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har barn i ulike barnehager.

Regler for foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

 

Kontaktpersoner:

Barnehagerådgiver Anita Kverneland
mob: 982  99 849 / Sentralbord 38 13 72 00

Barnehagerådgiver Hildegunn Lundevold
mob: 906 59 902 / Sentralbord 38 13 72 00