Pris barnehage

Fra 01. januar 2023 koster en heltids barnehageplass (100 prosent)  3000 kroner i måneden.

Kostpenger

Kostpenger kommer i tillegg. Fra 1. januar 2023 er kostpenger pr barn pr måned kr. 450 for en heltids plass i kommunal barnehage.

De private barnehagene kan ha egne priser. Se nærmere informasjion på deres nettsider.

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Redusert foreldrebetaling:

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 550 000 kroner kan søke om redusert pris.

(lenke til søknadside)

Gratis kjernetid

Alle to, tre, fire og femåringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 598 825 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
For barnehageåret 2022/2023 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2017, 2018, 2019 og 2020.

(lenke til søknadside)

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. 

  • Du betaler 70 prosent av full pris for barn nummer to.
  • Barn nummer tre eller flere gratis.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har barn i ulike barnehager.

Regler for foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

Kontaktpersoner

Barnehagerådgiver Anita Kverneland
mob: 982  99 849 / Sentralbord 38 13 72 00

Barnehagerådgiver Hildegunn Lundevold
mob: 906 59 902 / Sentralbord 38 13 72 00