Kommunestyret peker på tre hovedutfordringer som Vennesla kommune og lokalsamfunnene må løse i årene som kommer.

  • Kimaet: De menneskeskapte klimaendringene. Utslippene skal ned med 55 prosent innen 2030, og videre ned fram mot 2050. Dette vil kreve betydelig omlegging både for kommunen og den enkelte innbygger.
  • Demografien:  Det er et stort gode at vi mennesker blir eldre og kan leve gode liv lengre. Men samtidig som antall eldre øker, vil antall unge gå ned. Mens det i år er cirka 4,4 yrkesaktive pr pensjonist, vil dette falle til 2,2 i 2040 for Venneslas del.
  • Utenforskap: 26 prosent av Venneslas innbyggere mellom 16 pg 66 år er utenfor arbeid eller utdanning. I Norge er tallet 21 prosent. Å skape en kommune med økt innenforskap, der alle kan ta del ut fra egne ressurser, er et viktig mål.

I arbeidet med ny samfunnsdel vil det bli utmeislet prioriterte satsingsområder som handler om hvordan vi kan løse disse store utfordringene.