3. dose til alle over 65 år og definerte grupper

Tredje dose tilbys alle over 65 år og helsepersonell. Det må ha gått et halvt år siden dise to.

Alle i følgende grupper vil få tilbud om en 3. dose, og da må det ha gått minst fire uker siden dose to:

 • Organtransplanterte
 • benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Barn og unge - aldersgruppene som vaksineres

 • Vi har tilbudt vaksine også til disse gruppene:
 • Ungdom i alderen 16 og 17 år.
 • Nå er det også tilbud om vaksine for de mellom 12 og 15 år.  Du må ha fyllt 12 åre for å få vaksine.

Prioriteringsgruppene over 18 år:

 • 1. Beboere i sykehjem  (ferdig vaksinert)

 • 2. Alder 85 år og eldre (ferdig vaksinert)

 • 3. Alder 75-84 år (ferdig førstevaksinert)

 • 4. Alder 65-74 år (ferdig førstevaksinert - noen igjen i uke 17)

 • 4B: Alder mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (ferdig førstevaksinert i uke 17)

 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (ferdig førstevaksinert i uke 18)

 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  (ferdig førstevaksinert)

 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (ferdig førstevaksinert uke 20)

 • 8. Alder 55-64 år 

 • 9. Alder 45-54 år 

 • 10 Alder 18-24 år og 40-44 år

 • 11 Alder 25-39 år

 • Barn og ungdom fra 12 år med alvcorlig grunnsykdom vaksineres også.

 

 

Underliggende tilstand gruppe 4B:

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 4B er følgende:

 • Ogantransplantasjon  
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nredsatt nyrefunksjon.

Underliggende tilstand gruppe 5,6 og 7:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.