• 1. Beboere i sykehjem  (ferdig vaksinert)

 • 2. Alder 85 år og eldre (ferdig vaksinert)

 • 3. Alder 75-84 år (ferdig førstevaksinert)

 • 4. Alder 65-74 år (ferdig førstevaksinert - noen igjen i uke 17)

 • 4B: Alder mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (ferdig førstevaksinert i uke 17)

 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (ferdig førstevaksinert i uke 18)

 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  

 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 • 8. Alder 55-64 år 

 • 9. Alder 45-54 år 

HVIS DU ER UTEGLEMT OG SKULLE VÆRT FERDIG VAKSINERT KAN DU RINGE VAKSINETELEFON 948 73 717

(Ellers skal ikke denne telefonen brukes til å ringe inn. Ikke bemannet på kveld og helg)

Underliggende tilstand gruppe 4B:

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 4B er følgende:

 • Ogantransplantasjon  
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nredsatt nyrefunksjon.

Underliggende tilstand gruppe 5,6 og 7:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.