Sykehjemsbeboere og brukere av hjemmetjeneste i aktuelle risikogruppe i Vennesla har allerede fått tilbud om en sine andre oppfriskningsdose (dose fire) og de trenger ikke reise til byen.

Alle andre over 75 år må bestille time på vaksinesenteret i byen hvis dere ønsker oppfriskningsdose. Slik dose er altså nå anbefalt å ta.

Fra før gjelder anbefalingen om at alle over 18 år tar en oppfriskningsdose (dose tre)  tidligst 20 uker etter dose to.

Slik bestiller du oppfriskningsdose:

Vaksinesenteret i Gyldengården i Gyldenløves gate er åpent onsdag og fredag hver uke fram til klokka 16.00.

Alle kommunene i Kristiansand-regionen samarbeider om denne løsningen i sommer. Det kan bli lokal vaksinering igjen fra høsten, men under ferieavviklingen har vi konsentrert vaksineringen til senteret i Kristiansand. Siden få skal vaksineres, kan det oppstå mye vaksine-svinn med vaksinering flere steder.

Derfor anbefales oppfriskningsdose

Bakgrunnen for at FHI anbefaler en ny oppfriskningsdose for alle over 75 år er at korona nå øker betydelig igjen. FHI skriver:

«Overvåkningen viser at vi er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser. Som følge av dette vil anbefalingen for de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere tre i kraft fra 1. juli.»

Vaksine til flere grupper fra september

Fra 1. september utvides mulighetene for oppfriskningsdose til nye befolkningsgrupper. Da vil det bli gitt oppfriskningsdoser (dose fire) til personer mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år som har underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av Covid-19.

Det kan bli aktuelt å vaksinere enda større deler av befolkningen utover høsten. Folkehelseinstituttet vil på et senere tidspunktet vurdere behovet for dette.

Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Minner om:

  • Oppfriskningsdose kan tidligst gis fire måneder etter siste vaksinedose.
  • Vi oppfordrer fremdeles folk som ikke er vaksinert om å bestille time til vaksinering for å få nødvendig beskyttelse mot covid-19.
  • Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.