De tre kommunene retter kravet mot Norsk Medisinaldepot (NMD) etter store problemer som oppsto da NMD ved årsskiftet overtok kontrakten om å pakke og levere medisin i såkalte multidoseruller. 

Medisiner kommer altså ferdig pakket til den enkelte bruker i ruller. Da NMD overtok kontrakten, oppsto mange feil med innholdet i rullene. Personell i kommunene måtte da for hånd kontrollere at pasientene fikk rett medisiner.

Kravet fra de tre kommunene fordeler seg slik:

  • Vennesla            108 663 kroner
  • Kristiansand       849 340 kroner
  • Søgne                   6 698 kroner
  • Totalt:                  964 971

- Det var stor risiko for at det var feil innhold i de ferdigpakkede multidoserullene. Dermed måtte omfattende kontroller til, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Vennesla kommune, Ragnhild Bendiksen.

Både beboere på sykehjem, i ulike boliger og brukere av hjemmesykepleien får medisinene sine pakket i multidoseruller.

Kravet er sendt 14. juni. De ekstra kostnadene knytter seg til bemanning i perioden februar til mai. Kravet blir fremmet direkte til NMD og NMD skal behandle kravene fra alle kommunene samlet i løpet av sommeren. 72 kommuner i hele Norge byttet leverandør samtidig.

Fra andre kommuner har det vært rapportert pasientskade som følge av problemene med medisinrullene.

- I Vennesla har vi heldigvis greid å unngå pasientskade, og det må vi takke de ansatte for. De har gjort en formidabel innsats i en periode med mye usikkerhet, sier Bendiksen.

Vennesla kommune har utarbeidet gode rutiner og systemer i helse- og omsorgstjenestene. Det bidrar til god håndtering når uheldige og uventede situasjoner oppstår.

Samtidig som problemene med multidoserullene oppsto, ble legemiddelmangelen i Norge forsterket i vår. Av ulike årsaker har det vært for dårlig tilgang på en del medisiner, og det har vært nødvendig for mange å bytte medisin.

Leverandøren NMD har tatt viktige grep for å oppnå forbedringer og gjenopprette god kvalitet. Ikke alt er optimalt ennå, men når det gjelder kontroll av multidose er tilbake til de vanlige rutinene – og har vært det siden slutten av mai.

Vennesla står sammen med Kristiansand og Søgne kommune i denne saken. I kontraktsammenhengen representerer Kristiansand både Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand i denne saken.

Kontakt for media:

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand Wenche P. Dehli, mobiltelefon 952 93 926

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen i Vennesla, mobiltelefon 476 22 996