Som tidligere nevnt, er det fire smitteklynger i kommunen pluss ett tilfelle med kjent smittekilde i nabokommune. 
Den største klyngen startet med smitte på Hægeland.  Det er riktig at det er 19 smittetilfeller i denne klyngen, Men de smittede bor mange ulike steder i Vennesla kommune.  Alle er ikke fra Hægeland.  
Vi er i en alvorlig situasjon, og de kommende dagene er det viktig at vi følger smitterådene. Det gjelder hele kommunen.  Smitten er godt fordelt fra nord til sør og øst til vest i kommunen. 
Vi ønsker ikke at folk skal bli redde eller kjenne frykt - uten grunn.  Derfor går vi ut med denne presiseringen av tilstanden på Hægeland.