LHBT-levekårsundersøkelsen ble gjennomført i vår, og skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen. Funnene i undersøkelsene skal kommuniseres til politikere og fagpersoner i hele landsdelen, forteller prosjektleder Toril Hogstad, LIM-koordinator i Kristiansand kommune.

Undersøkelsen er gjennomført av Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar, av prosjektleder og forsker Mona Stokke fra Østlandsforskning, og kjønnsforsker Gjertrud Røe Hammeren fra Likestillingssenteret.

– Det er viktig og nødvendig kunnskap som er innhentet for Agder, men også kunnskap som kan være nyttig for resten av landet, sier Stokke og Hammeren, som vil presentere funn fra undersøkelsen 22. august.

Spleiselag

Kristiansand kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune har bestilt levekårsundersøkelsen. Representanter for fylkeskommunene, Arendal kommune og Kristiansand kommune og representanter for arbeidstakerorganisasjone utgjør prosjektgruppa for undersøkelsen

Bakgrunn for levekårsundersøkelsen

Om levekårsundersøkelsen

Kilde: Kristiansand kommune