Hva er praktisk bistand - hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er en tjeneste til deg som bor hjemme og har behov for bistand til å mestre praktisk hjelp til dagliglivets gjøremål.

Du kan søke hjemmehjelp når du bor i Vennesla kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel:

•    Rengjøring av bolig
•    Sengetøyskift
•    Klesvask

Hjemmehjelper handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer hos dagligvarebutikk som kan frakte varer hjem. Du betaler selv for varetransporten. 

Hjemmehjelp ytes i hovedsak hver 3.uke, hverdager mellom kl. 09.00 og 15.30.

Hvem kan få tilbudet?

Du må bo i Vennesla kommune og ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hva koster det?

Det beregnes egenbetaling for hjemmehjelp. For 2023:

Ved inntekt under 212 798, kr. 215 per måned

Ved inntekt over 212 798, kr. 411 per enkelttime

Slik søker du

Søknader behandles fortløpende. 
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Lenke til utskriftsvennlig skjema: Helse+og+omsorgstjenester,søknad (3).pdf

Papirskjema sendes:

Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

Kontaktinfo:

Kontakt oss

Koordinerende og helsefremmende enhet

Epost: post@vennesla.kommune.no

Telefonnummer saksbehandler hjemmehjelp:
Telefon saksbehandler hjemmetjenester:
Tel: 476 82293
Tel: 959 88347