Du vil kunne legge inn dine nærkontakter og din smittevei i systemet. Du kan også legge inn info på vegne av andre, for eksempel egne barn eller eldre som sliter med det digitale.

Dette er til stor hjelp for kommunen og deg selv.

Du vil også få veiledning om hva du skal gjøre og en sms med gjeldende regler for isolasjon og karantene.

Innlogging for selvrapportering er enkel.  Du går inn på siden:

hjemmetest.remin.no

  • Bla eller scroll ned til Vennesla kommune
  • Logg inn med Bank-id
  • Fyll ut og send inn

Det er viktig å gå i isolasjon når du har positiv test. Husk at selv en svak strek er en positiv test. Ved positiv test registrerer du deg digitalt. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte smittesporingsteamet på telefon 941 75 469

Også info på siden Når du er smitta eller nærkontakt

Husk dette når du tester deg:

En del blir usikre når de tester seg. Da er dette gode tips:

  • Er du i tvil om testresultat? En positiv test er en positiv test. Den trumfer en eventuell negativ test. Bestill PCR og meld inn tilfellet i selvrapporteringsløsningen.
  • Flere får bare en bitteliten strek to på testen. Dette er det samme som positiv test. Bestill PCR og meld inn tilfellet i selvrapporteringsløsningen.
  • Testen skal leses av etter 15-30 minutter. Etter dette skal testen kastes. To streker på testen etter 30 min er ikke det samme som positiv test.