- Dette er et viktig framskritt. Vi håper det vil øke innbyggerdialogen og deltakelsen og engasjementet i kommunen. Dette vil bidra til å utvikle lokaldemokratiet videre, sier rådmann Svein Skisland.

Første møte: LEVEKÅRUTVALGET 1401, klokka 09.00

Andre møte: BYGG- OG MILJØUTVALGET 1401, klokka 12.00

Fornøyd ordfører

- Nå må vi passe oss, for nå blir ikke bare vedtakene, men også uttalelsene våre, arkivert for alltid, sier ordfører Nils Olav Larsen spøkefullt, før han mer alvorlig legger til:

- Kommune-tv gjør at kommunen blir enda mer transparent og at innbyggerne lettere kan følge den politiske debatten. Det blir enda lettere å engasjere seg i demokratiet og lettere for innbyggerne å vurdere det vi holder på med, sier han.

Politikerne har lagt den nye løsningen inn i sine budsjetter og har lenge vært opptatt av bedre digitale løsninger og bedre service overfor innbyggerne

Fram til nå har innbyggere i stor grad vært avhengig av å møte fram som tilhører for å følge saker de er part i eller spesielt engasjert i. I framtida skal du slippe å ta fri jobb for å følge byggesaken din i bygg- og miljøutvalget. Nå kan du se den direkte på telefonen eller pc,en din.

Foreløpig bruker vi en løsning hvor vi kobler kommune-tvopp mot et digitalt møte på via programmet teams. Det blir selve teams-møtet som sendes direkte.

Du kan se sendingen direkte  eller i opptak på Vennesla kommunes hjemmeside. Det ligger en egen link under fanen politikk og organisasjon.

DETTE ER DIREKTELIKEN TIL KOMMUNE-TV.

Hilde Grundetjern og Lovise Kjøstvedt
Hilde Grundetjern og Lovise Kjøstvedt

Når vi er tilbake i en mer normal situasjon uten korona-begrensninger vil vi sende de politiske møtene direkte fra kommunestyresalen. I kommunestyresalen er det installert et spesielt møte-utstyr med flere kameraer. Som seer kan du selv velge hvilket kamera du vil se fra når møtene igjen skal holdes her.

Kobles mot sakspapirene

Da vil også sendingene bli koblet til kommunens sak/arkiv-system. Det betyr at sendingen deles opp etter hvilken sak som diskuteres. Når du klikker på saken eller videoen,  får du opp både selve debatten og alle sakspapirene. Dette vil gi en ytterligere forbedring i muligheten for å følge med. Dette kan du gjøre mens sendingen pågår, eller når den er arkivert.  

Det er digitaliseringsrådgiver Lovise Kjøstvedt som har hatt ansvar for installasjonen av kommune-tv. Onsdag hadde hun siste oppdatering og test sammen med Hilde Grundetjern i politisk sekretariat. Sammen med kommunikasjonsrådgiver vil disse to få et spesielt ansvar for kommune-tv framover.

Det ligger også en langsiktig dokumentasjonsforbedring i kommune-tv. I dag må du til kommunens saksarkiv eller til avisenes arkiver for å finne ut hvordan en politisk debatt var for mange år siden. I framtida vil du finne selve debatten på film, linket til sakspapirene.

I kommunens kommunikasjonsplan er både de som deltar lite i demokratiet og barn og unge særlig nevnte målgrupper vi ønsker å nå bedre ut til. Begge disse gruppene håper vi å nå bedre med den nye nett-tv-løsningen.