Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. april kl. 15:38

Hvem skal ha vaksine og når?

Her er oversikt over hvem som bør ta fjerde dose med korona-vaksine. Drop inn tirsdag og onsdag i tredje etasje på Legesenteret mellom kl 17 og 20.

Les mer clear

Politisk organisering

Folkevalgtes rolle
Deres rolle som folkevalgt er mangesidig, men det viktigste er å ivareta:

  • Ombudsrollen
  • Myndighetsrollen
  • Virksomhetsstyringsrollen
  • Samfunnsutviklingsrollen
  • Arbeidsgiverrollen
  • Eierrollen

I alle politiske gjøremål skal hensynet til gode helhetlige løsninger for alle kombineres med ivaretakelse av egne velger og ideologisk ståsted. Ingen lett oppgave. Politikk i stort handler om å sette sitt stempel på samfunnsutviklinga. 

Lokalpolitikk handler også om å prege framtida ut fra egne politiske visjoner, men også å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling.

Det norske lokaldemokratiet bygger på fire sentrale verdier:

  • Frihet – til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
  • Likhet – utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
  • Demokrati – som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og engasjement
  • Effektivitet – kommunene er mest effektive i løse en rekke offentlige oppgaver

Det er ikke mulig å lage noen håndbok for hvordan de folkevalgte skal kombinere de seks rollene med de fire krevende verdiene.