Budsjett og økonomiplan

Årsbudsjett og økonomiplan er det viktigste årlige styringsdokumentet i Vennesla kommune. Det er i budsjettprosessen at vi avgjor hva som skal satses på, hva som skal nedprioriteres, hva som skal bygges og hva som ikke kan bygges.  

 Budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Vennesla kommune har digitalisert budsjett-dokumentene, og under finner du den digitale versjonen. Hvis du bruker søkefeltet, vil du komme rett inn i de temaene eller virksomhetene du ønsker spesiell informasjon om. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 - digital versjon

Politisk behandling:

Vedtatt budsjett med tabeller (PDF, 2 MB)

Slik  blir budsjettet behandlet

Kommunedirektøren fremmer forslaget sitt i oktober/november hvert år. Da kommer han også med sin analyse av den økonomiske situasjonen.

Deretter er det politisk behandling i ulike utvalg. Når politikerne i formannskapet har vedtatt sin innstiling, kommer budsjettet på offentlig høring. Da kan du som innbygger komme med dine innspill, før kommunestyret skal fatte endelig vedtak. Det er veldig bra hvis du engasjerer deg og fremmer dine forslag og synspunkter. Det skjer i en offentlig høring.

Til slutt er det kommunestyrets 27 folkevalgte som vedtar årsbudsjett og økonomiplan i desember hvert år.