- Det er meget alvorlig at folk ikke sørger for sikker håndtering av olje. I dette tilfellet har det skjedd et uhell og parafinolje har rent ut i en overvannsledning og videre ut i Otra, sier Mai-Eling Beisland Holm, ingeniør i teknisk forvaltning i Vennesla kommune.

Huseier meldte ikke selv fra om forurensingen. Den ble oppdaget og meldt til kommunen fra personer som oppdaget parafinfilm på elva.

Minst 30 tanker er fjernet

Fra 1. januar 2020 er olje avskaffet som fyringskilde i Norge. Det siste året har rundt 30 boligeiere i Vennesla valgt å varsle kommunen om at de har sanert sin nedgravde oljetank. Tallet på sanerte tanker er trolig høyere, da ikke alle er klar over at de har meldeplikt til kommunen når de sanerer tanken sin. Ofte er dissen tanken under 3200 liter, og da er det ikke krav om at disse graves vekk, men det er krav om at ikke de skal forurense.

Fjerning av oljetank kan koste en huseier mellom 15.000 og 20.000 kroner. Kostnaden kan bli betydelig høyere hvis olje kommer på avveie.

Flere hundre tusen

- Vi har eksempler fra andre kommuner i Norge der huseiere har måttet betale flere hundre tusen kroner for opprydding. Ligger forurensingen nær en vannledning, kan oljen trekke inn i drikkevannet. Kommer fyringsolje inn i grunnmuren, kan det bli luktproblemer i årevis. I verste fall må huset rives, opplyser Beisland Holm.

Etter forurensingsloven skal forurenser betale.  Gjelder det forsikring, vil forsikringselskapene gi redusert erstatning hvis huseiere ikke har fulgt regler og benyttet kompetent arbeidskraft til fjerning av oljetank.

Meldeplikt ved forurensing

Beisland Holm håper den siste forurensingssaken kan være en advarsel og påminnelse til andre. Det foreligger ikke noe godt register over hvor mange nedgravde oljetanker som finnes rundt forbi i Vennesla.

- Vi vil så sterkt vi kan oppfordre alle om å sanere og fjerne oljetankene sine. Når de ikke brukes, er det beste både for miljøet, huseieren og kommunen at de fjernes en gang for alle, oppfordrer Beisland Holm.

I den politianmeldte saken er ikke utslippet under kontroll. Tanken er fjernet og kommunen har fulgt opp med tømming av overvannskum, overvåking og vannprøver, men man kan fremdeles kjenne svak lukt av fyringsolje i området.

Vennesla kommune vil minne om at dersom du skulle være uheldig, og det skulle oppstå et akuttutslipp, så har du meldeplikt og skal kontakte politi eller brannvesen.