- Det var veldig fint å få lov å lage denne podcasten sammen med Marianne Wegge i Smååsane barnehage og Nina Borøy Nilsen i Snømyra barnehage. I Venneslas barnehager jobbes det usedvanlig godt med dette vanskelige området, sier Anne-Lill Nord Nilsen i RVTS Sør, som står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

HER KAN DU HØRE PODCASTEN

Mange opplever overgrep

Undersøkelser viser at vold og seksuelle overgrep er et mer omfattende onde enn vi liker å tro:

  • En av 20 er utsatt for alvorlig fysisk vold i barndommen
  • En av 20 er utsatt for seksuelle overgrep.
  • En av fem er utsatt for mindre alvorlig fysisk vold

Det finnes altså barn som opplever dette i nesten hver eneste barnehagegruppe og hver eneste skoleklasse i Norge. Undersøkelser blant større ungdom viser samtidig at bare halvparten har åpnet seg og fortalt om overgrepene de er/har vært utsatt for. Den andre halvparten forsøker å bære det alene i stillhet.

- Derfor er det så viktig at alle som jobber i barnehage stiller åpne spørsmål, anerkjenner og lytter. Barn må føle seg verdsatt i hverdagen. De må få tillit. Da våger de kanskje etter hvert å fortelle hvordan de egentlig har det, sier Bess Thormodsæter, rådgiver for barnehage i Vennesla kommune, og leder av barnehagenettverket i Region Kristiansand.

Jobber systematisk i Vennesla

I flere år har ansatte i Venneslabarnehagen jobbet systematisk med kompetanseheving og øvd på hvordan de skal snakke med barn om vold og overgrep. De øver stadig. Dette er ikke lærdom som kan huskes. Dette er lærdom som må praktiseres – fordi terskelen for å ta den nødvendige samtalen og nærme seg det man egentlig er bekymret for – er så mye høyere enn man tror.

Det var Bess Thormodsæter som tok initiativet til podcast og Fylkesmannen i Agder har stilt med økonomi. Nå ligger podcasten på barnehage.no. Du kan også finne den på spotify, apples podcast og på hjemmesiden til RVTS.  

Hele landet kan altså nå lære av Marianne Wegge, Nina Borøy Nilsen og Anne-Lill Nord Nilsen om hvordan ansatte i en barnehage skal kommunisere med barn om vold og overgrep.

Det var naturlig at podcasten ble skapet av en styrer og en pedagogisk leder i Venneslabarnehagen – fordi Vennesla er så langt framme på dette området. Fra før har Redd Barna og NRK Super samarbeidet med barnehager i Vennesla om samme tema.

"Du ser det ikke før du tror det"

- «Du tror det ikke før du ser det», reklamerer TV2. Vold og overgrep er motsatt. Du ser det ikke før du tror det. For meg har det vært en aha-opplevelse igjen å oppdage hvor vanskelig det er å ta den viktige samtalen. Det er jo bare å gjøre det! Vi er blitt langt flinkere til å ta samtalen de siste årene, men fremdeles kan vi bli enda bedre, sier Marianne Wegge.

Hvordan kan du bli den trygge voksne som snakker med barn om det du er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene?

- Podcast var litt skummelt, men det er veldig praktisk. Da slipper vi å reise rundt å holde kurs. Du kan høre på podcasten om igjen og om igjen. Og det er faktisk viktig. Dette er som førstehjelp. Det må være ferskvare. Du må øve og øve og øve. Det er lett å bli overveldet av alvoret når du skjønner at du må snakke med et barn om overgrep. Da er det viktig å være forberedt og ha øvd. Du kan ikke bli sjokkert eller overveldet av følelser. Du må være den trygge voksne som lar barnet slippe til, sier Nina Borøy Nilsen.

Podcasten har fått navnet «Snakk med meg, davel» og er laget i fire episoder med følgende temaer:

  • «Hva gjør vi i dag, hva utfordrer oss, om verdivalg og barneperspektiv.»
  • «Oppdager og utforsker – hverdagsspråket og hvem vil jeg være.»
  • «Fra hva må vi gjøre til hvordan får vi det til – Om å øve seg.»
  • «Vold og overgrep – å vite nok til å handle – om barns rettigheter og vårt ansvar og plikt.» (I siste episode får du som lytter også en epost slik at du får mulighet til å melde fra hvis du ønsker nye temaer belyst)

Verdier og holdninger

- Vi vil nok aldri oppleve et samfunn uten vold og overgrep mot barn, men jeg håper vi kan skape et samfunn der ingen trenger å gå alene med disse store utfordringene. Vi som jobber i barnehage har et stort ansvar for å se det enkelte barn og gi trygghet nok til at det enkelte barn våger å dele. Nøkkelen er de riktige verdiene og holdningene kombinert med kunnskap for handling, sier Thormodsæter.