- Det er forståelig at mange foreldre fokuserer på engstelse for smitte. Frykt er en sterk følelse som kan bli veldig dominerende inni oss, sier Harbo

Faktum er at et samlet ekspertutvalg anbefalte regjeringen å åpne norske skoler og barnehager. Regjeringen svarte med å være noe mer forsiktig. Den åpner bare barnehager og de fire første skoletrinnene av barneskolen.

-Vi er altså trygt innenfor de grensene fagfolkene har ment er forsvarlig. Jeg har tiltro til vurderingene som gjøres fra nasjonal ekspertise. Vi planlegger nå for en best mulig oppstart – og vi skal gjøre barnehagene og skolene så trygge som vi kan for det enkelte barn og den enkelte ansatte, sier Harbo.

Stor jobb, mange rutiner

Denne uken er det daglige møter mellom oppvekstsjef og styrerne ved barnehagene. Mye skal forberedes. Samtidig venter vi på nasjonal veileder og retningslinjer som vil fortelle hvordan barnehagehverdagen og skolehverdagen i detalj skal organiseres

- Planen vår er å åpne barnehagene mandag 20. april. Ser vi at vi trenger litt mer tid, utsetter vi en dag eller to. Foreldre og ansatte skal ære sikre på at vi har alt på plass av rutiner før vi åpner, sier Harbo.

Første til fjerde trinn i barneskolen og SFO åpner 27. april.

Det er mye som skal på plass: Renholdsrutiner, avstandsrutiner, gruppestørrelse, hygienerutiner, måltidsrutiner, klesrutiner, lekerutiner, er bare noen av alle spørsmålene som vurderes og skal besvares denne uka. Om foreldrebetaling er følgende bestemt: Det vil ikke faktureres foreldrebetaling fra 13. mars fram til gjenåpning. Etter det foreldrebetaling påregnes som normalt.

- Heldigvis er det april, og vi kan legge opp til mye uteaktiviteter i barnehagene, sier Harbo og minner om at dagen forgjenåpning egentlig er en dag vi alle har gledet oss til.

Trygt, sier kommuneoverlegen

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane tror ikke skoler og barnehager vil bli smittekilder av betydning. Også han viser til hva nasjonal ekspertise sier og ber om at alle tenker rasjonelt framfor følelsesmessig.

- Vi må se helheten i dette. Det har store negative konsekvenser å holde skoler og barnehager stengt, både sosialt for barna og for foreldrene som ikke kan delta i arbeidslivet. Barn blir sjelden syke av korona-viruset. De skiller trolig ut mindre virus enn voksne, og det er derfor uvisst hvor stor rolle skoler og barnehager egentlig har i smittespredningen. Vi tror den er relativt liten, sier Dalane.

Dalane mener den eventuelt negative påvirkningen på smittespredning ved å åpne barnehager og skoler, uansett vil oppveies av strengere smittetiltak i barnehager, skoler og samfunnet generelt.

-Spesielt viktig er det at barn med minste tegn på luftveisinfeksjon holdes hjemme. Dette sammen med veilederne som kommer og sammen med økt testkapasitet og økt testing og mer målrettet testing, gjør gjenåpning av skoler og barnehager trygt, sier Dalane.

Barneombudet

Samtidig kan ingen garantere 100 prosent trygghet. Men det kan man aldri. Det er ikke 100 prosent trygt å være hjemme heller.

- Barneombudet sa det klokt: «Nå må vi fokusere på fakta, ikke frykt». Jeg kan garantere at vi i Venneslabarnehagen og Venneslaskolen skal skape så trygge rammer som mulig for barna, sier Steinar Harbo og avslutter:

Vi må huske at det er veldig bra for barna å komme tilbake til skole og barnehage. Alle trenger å se vennene sine og dem de er glade i. Jo lenger barn er borte fra barnehagen, jo større er læringstapet og jo mer utsatt er alle de sårbare barna som trenger barnehagene hver dag for stabilitet og trygghet.

Så fort vi har mer detaljert informasjon om de praktiske tingene og rutinene, vil vi informere om dette.