Det er såkalte prosjektskjønnsmidler som tildeles Vennesla. Til sammen konkurrerte 44 prosjekter.  Grønn Urban Bygd er ett av 24 som kom gjennom nåløyet.

Målet med prosjektet som nå skal detaljplanlegges, er enkelt: Gå fra ord til handling. Det er en ting å si grønn og urban. Det er noe annet å gjøre det.

Vennesla søkte om midler til et prosjekt hvor vi kan sette grønn og urban tankegang ut i livet i hele Vennesla.  Vi må finne de konkrete tiltakene og tingene som kan ta Grønn Urban Bygd videre – både klimamessig og planleggingsmessig og næringsmessig. Rett og slett skape framtidas Vennesla, Øvrebø og Hægeland.

Vi er godt i gang med datasenter-satsing og fortetting. Politikerne har droppet store utbygginger på Venneslaheia for å satse mer sentralt. Men Grønn Urban Bygd stopper ikke der. Vi må endre adferd, endre holdninger til mye. Grønn Urban Bygd får betydning for hvordan vi ferdes, hva vi kjøper, hvordan vi bygger og hvordan vi planlegger, ikke bare i kommunen, men i hele lokalsamfunnet. Det er et identitetsprosjekt som handler om hva vi er og kan bli.

Målet med prosjektet vi nå får penger til er å involvere hele Vennesla i grønn omstilling, vitalisere lokaldemokratiet , særlig gjennom å engasjere barn og unge. Vi skal bygge Venneslas identitet rundt å nå klimamål, slik at Grønn Urban Bygd ikke bare på planstadiet, men i virkeligheten, overtar som identitetsmarkøren i samfunnet.

Kontaktperson hos fylkesmannen: Sølvi Mogseth 37 01 78 39

Kontaktperson Vennesla kommune: Odd-Inge Rønning Uleberg 909 17 477