De ulike politiske partienes forslag til endringer i budsjettet for 2023 ble fremmet i formannskapet 29. november.

Vi legger dem med dette ut til offentlig høring. Deulike partienes forslag ligger i pdf-format i lenkene under.

Hvis du ønsker å høre de ulike begrunnelsene politikerne gir for sine forslag, kan du via kommune-tv følge med på diskusjonen om budsjettet i administrasjonsutvalget og formannskapet.

Forslag fra KrF og SP

Forslag fra Frp

Forslag fra Høyre

Forslag fra Arbeiderpartiet