- Uten de frivillige hadde vi ikke kunne arrangere Norges største julemarked. Frivillige er trafikk- og parkeringsvakter, og nå får de mulighet til å få inn litt mer penger enn garantisummen på 45.000 kroner, sier kultursjef Anstein Håkonsen.

  • Parkeringsavgiften er på 30 kroner dagen.
  • Avgiften starter klokka 15.00 hver dag – én time før Julegada åpner.
  • I helger må det betales fra klokka 11.00.
  • På parkeringsplassene vil det også være mulig å få tak i munnbind

La bilen stå!

Vi vil oppfordre alle kommunalt ansatte, butikkansatte og andre som daglig parkerer i Vennesla sentrum om å la bilen bli hjemme under Julegada. Alternativt kan det parkeres i god avstand til sentrum.

Ekstra viktig:

  • Noen kan ikke gå eller sykle langt. De må få lov å parkere i sentrum. Det er også egne plasser for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse plassene skal ingen andre bruke.
  • Ved legesenteret pågår vaksinering på kveldstid. Her vil vakter passe på at ingen andre parkerer enn de som skal vaksineres eller besøke legevakten. Når du er ferdig med ditt ærend på Legesenteret, må bilen flyttes.

Det er Frivilligsentralen som koordinerer parkering. Det er en rekke lag og foreninger som påtar seg jobben med å være parkeringsvakter og veiledere gjennom hele Julegada. I år blir de flere enn noen gang fordi det er en del ekstra oppgaver rundt korona og utdeling av munnbind.

Parkeringsavgift er litt nytt i Vennesla, men Julegada-komiteen er sikre på at det blir godt mottatt, og minner om at dette er vanlig ved alle store arrangementer rundt forbi.