Det er flere hundre parkeringsplasser i Graslia og rundt forbi i Sentrum. Disse bør så langt som mulig stå ledige til besøkende.

Det er også parkeringsplasser på Stemhei, ved Venneslahallen og rundt kirken og bedehuset. Dette er kun noen få hundre meter fra sentrum.

Det blir også parkering på Snekkerplassen ved Hunsfoss og på selve Hunsøya.

Gratis buss

Fra Hunsøya vil det både på åpningsdagen torsdag fra rundt klokka 1500 og lørdag fra klokka 1100 gå GRATIS SHUTTLEBUSS  fra Hunsøya til sentrum. Ved behov kan det bli satt opp busser også flere dager.

De siste dagene har Vennesla kommune hatt ute parkeringsvakter for å minne folk om parkeringsreglene og særlig korttidsparkeringen. 84 bøter er skrevet ut.

Følg skiltene!

Under julemarkedet vil det stå parkeringshjelpere og parkeringsguider ved alle innfartsårer. De vil stå med Julemarked-skiltene. Følg instruksjonen dere får.

Folk som arbeider i sentrum, kommuneansatte og butikkfolk,  oppfordres til ikke å bruke bil, eller i det minste fjerne bilene før  julemarkedgjestene kommer fra rundt klokka 16.00 hver dag.

Arnstein Håkonsen og Agnar Espegren gjør en kjempejobb med å få dette gigantarrangementet opp å stå. På bildet viser de parkeringsskiltene som kommer opp rundt forbi. Følg dem!

Begge oppfordrer folk om å vise storsinn. Har du vurdert om du skulle begynne å gå litt mer. Nå er tiden å sette i gang.

Gjestfrihet!

Den neste uka må vi i Vennesla vise gjestfrihet. Vi skal ta i mot tusenvis av gjester. Vi ber rett og slett om at alle bidrar i denne dugnaden. Det er viktig at parkeringsplassene i sentrum er ledige til de som virkelig trenger dem.

Hjertelig velkommen til Julegada og lykke til!