Det er påvist harepest (tularemi) i to harer som ble sendt til undersøkelse hos Veterinærinstituttet i uke 41.

Den ene haren ble funnet død ved Bringsvær leirskole i Vennesla, den andre i Finsland i Songdalen. Finnere og aktuelle jaktlag i området er varslet.

Se også vedlagte infoskriv fra Veterinærinstituttet https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi