Moonlight

- Jeg håper alle barn og unge har det bra - og vi gleder oss til å sees igjen. I påska må vi treffes digitalt, sier leder Anja Skaiå Førde. Moonlight satser tungt på Moonchat og Monncraft hele påska. Moonchat er en samtaletjeneste som går de fleste dagene mellom klokka 17 pg 19. Mooncraft er Moonlights egen server på Mindcraft hvor dere kan spille hele tiden - men hvor Moonlight er inne og rigger konkurranser og andre ting av og til.

 • Mandag: Mooncraft og Moonchat
 • Tirsdag: Mooncraft og Moonchat
 • Onsdag: Mooncraft og Moonchat
 • Skjærtorsdag: Mooncraft
 • Langfredag: Mooncraft
 • Første påskedag: Moonchat
 • Andre påskedag: Moonchat

 

 

Barn og unge

Som under hele krisen vil det bli gitt et tilbud i skole og barnehage gjennom påska. Vennesla følger opp oppfordringen fra regjeringen om å gi et tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske jobber og barn som trenger ekstra omsorg gjennom hele påska. 

Barn og familier som møter på utfordringer og kjenner de har behov for ekstra hjelp, kan ta kontakt på telefon 900 93 349 mellom klokka 12 og 1400 hver dag hele påska.

Det vil hele påska være tett kontakt mellom kommunens SLT-koordinator, kommunens hjelpeapparat, frivilligheten, Mulighetens hus og andre.

 

Frivilligsentralene

Vennesla Frivilligsentral har følgende tilbud:

 • Aktivitetsvenn for barn og familier
 • Ettermiddag/kveldsravner i beredskap
 • Handlehjelp
 • Aktivitetsvenn i nettverk fra 18 år
 • Banevakt ved kunstgressbanene på Idrettsplassen
 • Nabohjelp
 • Telefonvenn
 • Beredskap i samarbeid med kommunen
 • Leksehjelp på nett

Hvis du trenger hjelp eller vil hjelpe kan du ringe følgende nummer hele påska: 908 77 133

Hægeland og Øvrebø Frivlligsentral har følgende tilbud:

 • Handling av dagligvarer og medisin
 • Ruslevenn
 • Telefonvenn

Hvis du trenger hjelp eller vil hjelpe kan du ringe følgende nummer hele påska: 412 82 946

Begge Frivilligsentralene har følgende budskap til alle: "Samhold i en krevende tid!"

Helse og omsorg og legesenter

På eldreinstitusjonene, bofellesskapene og innen rus og å psykisk helse ytes det tjenester døgnet rundt hele året - også i påsken. Det legges ikke opp til spesielle tiltak utover dette, men særlig innen rus og psykisk helse er det  ekstra oppfølging siden mange sitter alene hjemme. Dette kan dere lese mer om i artikkelen som heter  informasjon-fra-de-som-hjelper-med-livsmestring

Vi har klare planer og beredskap hvis smitten tar tak innenfor Vennesla kommune eller vi får mange ekstrautskrivinger av pasienter fra Sørlandet sykehus.

 • Utvidet korttidsavdeling ved Venneslaheimen kan fort bygges opp
 • Egen koronaavdeling i helt avskjermede lokaler kan fort etableres ved Venneslaheimen
 • Regiona koronaavdeling for hele Region Kristiansand på litt lenger sikt.

Vennesla legesenter stenger onsdag klokka 1200, men legevakta er åpen hele påska mellom klokka 08.00 og 23.00. På  Vennesla legesenters hjemmeside kan du lese mer oom hvordan du skal ta kontakt hvis du frykter korona. Legevakta har nummer 116 117.

Matombringing

Vi tilbyr i år middagslevering også Skjærtorsdag, Langfredag, påskeaften og første påskedag både fra Hovedkjøkkenet og Venneslastaua. Vanligvis holder vi stengt, men i år sitter mange alene og vi ønsker å gi dette tilbudet. Må helst bestilles før hellligdagene. Nummer til Venneslsstaua er 905 20924 og tgil Hovedkjøkkenet 900 77 609

Kirken

Den norske kirke er i beredskap i påska, og prestene står til tjeneste hvis noen har behov for å lufte tanker. Vi har fått følgende telefonliste:

 • Inger Johanne Vaags              prest                            906 39 158
 • Berit Åsan                              kateket                        984 51 753
 • Per Arne Edland                     ungdomsdiakon          402 44 844
 • Linda Slyngstad                     diakon                         99627949
 • Mari Sønnesyn Berg              prest                            982 53 338
 • Gunnar Ellingsen                   prest                            458 02 349

De andre kirkesamfunnene har også ulike tilbud. Human-Etisk forbund har også en samtaletjeneste på telefon 9600 47 49 og epost: samtalepartner.sor@human.no

Viktige vakt- og hjelpetelefoner

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Legevakt 116 117
 • Alarmtelefon barn og unge 116 111
 • Barnevernsvakt 38 07 54 00
 • Hjemmesykepleie,vakt 982 99 770
 • Veterinærvakt 829 97 020
 • Krisesenter for kvinner 38 10 22 00
 • Krisesenter for menn 913 66 524
 • Rørleggervakt 913 40 91
 • Mental Helse 116 123
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Info-telefon kom korona: 815 55015

Bibliotek

Vennesla bibliotek vil ikke ha åpent i påska, men det vil bli levert ut bøker fra den populære "take away-ordningen" mandag og tirsdag mellom klokka 11 og klokka 14 - en ordning som er opprettet grunnet smittesituasjonen. Bestilling på nett døgnet rundt. 

Byggforvaltning, teknisk, park og idrett

Det er øket beredskap og bruk av ressurser innen renhold. Ellers har enhetene vaktberedskap som vanlig ved høytid. Det er fokus på idrettsplasser og lekeplasser og å sikre at skilt om å holde avstand følges.