- Neste år har 17 lærere søkt om videreutdanning etter videreutdanningsreformen. 16 har fått innvilget sine søknader, sier Harbo.

Da etterutdanningsreformen kom, var Vennesla-lærerne kanskje itt passive. De siste årene har de vært alt annet det. De siste tre årene har over 50 lærere deltatt i det store etterutdanningsprogrammet i rego av Utdanningsdirektoratet.

I fjor var det over 20 som tok videreutdanning. I år altså 16.

- Vi er veldig fornøyd med dette. Dette ruster oss til 2025 da de strengere kravene til kompetanse innføres i flere av basisfagene, sier Harbo, som er stolt over holdningene og viljen til kompetanseheving.

Videreutdanningen skjer innenfor særlig fagene engelsk, matematikk og norsk. Men noen Vennesla-lærere skal også videreutdanne seg innen digital læring.

Etterutdanningen gjennomføres etter to frivillige løp. Du kan enten søke vikar og kommunen får dekket vikarutgifter, eller du kan motta et stipend og kjøpe deg fri i større eller mindre grad.

I Vennesla har 12 lærere søkt om vikar, mens fire får stipend.

I tillegg til lærerens etterutdanning, starter en barnehagelærer på studiet "Veiledning for praksislærere".