Nils Olav Larsen (Kristelig Folkeparti)

Nils Olav Larsen er født i 1958 og bosatt på Lindekleiv i nedre Vennesla. Larsen er utdannet bygningsingeniør og har bakgrunn fra lederstillinger i Kruse Smith, Caverion og Multiconsult. Han kom inn i politikken som medlem av Vennesla kommunestyre i 2015 og overtok som ordfører høsten  2017. Han overtok for Torhild Bransdal, også hun KrF. Hun hadde vært ordfører i 18 år da hun tok sete i Stortinget.

Kontaktinformasjon

Ordfører
Nils Olav Larsen
E-post 
Telefon 950 20 296

Politisk sekretær
Konsulent Hilde Grundetjern
Telefon: 480 05 476

Ordførerens uke 5. - 11. juni

Mandag 5. juni

 • 08.00: Privat
 • 12.00: Årsmøte i industrikommunene
 • 18.00: Gruppemøte KrF

Tirsdag  6. juni

 • 08.00: Møte kommunedirektøren
 • 09.00: Månedlig møte næringsforeninga
 • 10.30: Vennesla barne- og ungdomsråd
 • 14.00: Gå fra Vennesla skole til Lomtjønn
 • 17.00: Møte Grosås

Onsdag 7. juni

 • 09.00: Eiermøte og generalforsamling Avfall Sør AS
 • 17.00: Årsmøte Radio Loland

Torsdag 8.juni

 • 08.00: Før levekår og bygg og miljø
 • 12.00: Representantskapsmøte KBR
 • 14.00: Styringsgruppe byvekstavtalen

Fredag 9. juni

 •  09.00: Møte nye Stemmen transformatorstasjon
 • 12.00: Rådsmøte Sørlandets kompetansefond

Søndag 11. juni

 • 14.00: Åpning Moseidhytta ved Moseidvaren