- I media kommer den ene saken etter den andre om hva ungdomsgjengen gjør for noe. Det er forståelig at det som skjer, vekker oppmerksomhet. Det er svært alvorlige hendelser og helt uakseptabel oppførsel. Samtidig vet vi at oppmerksomhet bare trigger til mer aktivitet, sier ordføreren.

Han minner om noe helsesykepleier Elin Karlsen Osmundsen nylig sa: Etter over 20 år i jobben hadde hun til gode å møte en ungdom som ønsker å være vond og vanskelig. Det ligger andre ting bak.

Intervjuet med Osmundsen: Før glemte vi og gjemte vi - nå inkluderer vi

Nå er det uro i bygda og mange kjenner på utrygghet, etter flere alvorlige hendelser med ungdom. Det er naturlig at man blir urolige, og derfor er det ekstra viktig at alle voksne nå viser seg voksne og bidrar til å trygge og veilede på en god måte. Stigmatisering hjelper ingen.

Følge barna ekstra tett

Ordfører Larsen ber foreldre følge sine barn ekstra tett framover. Foreldre bør vite hvor barna er, hvem de er sammen med og hva de driver på med. Foreldre og foresatte bør også snakke med barna om det som skjer, og at vi alle sammen må forholde oss til grenser. At det har konsekvenser å bryte grenser, men at det også kan være mange grunner til at noen bryter grenser.

- Det er ikke første gang barn og unge trigger hverandre og danner gjenger som driver med svært negative ting. Det er heller ikke siste gang det vil skje. Da må vi som er rundt dem, opptre så klokt vi kan, sier ordføreren.

Han sier det er et stort tverrfaglig arbeid på gang og at det jobbes på alle nivåer.  Han ber folk stole på at kommune og politi jobber iherdig og omfattende på flere nivåer, selv om det er mange ting vi ikke kan informere om.

Forbilder

- Som voksne kan vi være forbilder. Vi kan snakke til, vi kan inkludere og være gode rollemodeller. Vi kan også si klart fra hvis noen gjør negative ting. Jeg vil oppfordre folk om å ringe politiet hvis de ser ungdom som begår ulovligheter, sier ordføreren.

De siste dagene har det vært mange samordningsmøter, oppfølgingsmøter og mange aktiviteter rundt om i de kommunale enhetene som jobber med barn og unge og helse. Kommunen samarbeider også tett med andre aktører, som politi.

Alle ønsker at ungdommene skal finne fram i livet og ikke spille hverandre dårligere og verre.

- Det er noe med gruppementaliteten og forventningspress og mestring som kan føre helt galt av sted. På tomannshånd er de aller fleste greie gutter og jenter som ønsker å ha det greit. Mens dette pågår, nytter det lite med folkesnakk og rykter. Vi må rette ryggen og gjøre jobben som lokalsamfunn, sier ordfører Larsen, som er holdt løpende orientert om situasjonen hele vegen.

- Men du ser og forstår vel at folk blir opprørte?

- Ja visst, man kan bli eitrande sint og skuffet når barn og unge ikke kan oppføre seg. Og truslene og volden er svært alvorlig. Men det er i slike situasjoner at vi som bor i denne bygda må være trygge voksne som er på og som opptrer klokt. Husk at dette dreier seg om svært unge mennesker. Det er et stort apparat i sving som vi alle bør ha tillit til. Som voksne bør vi nå redusere konfliktnivået mest mulig, ikke øke det, sier ordføreren.

Derfor gjentar ordfører Nils Olav Larsen oppfordringen til foreldre om å være tett på barna og å være nysgjerrige på hva de driver med og hvem de henger sammen med.