- Vi innleder påska med mye folk ute og rundt forbi, meldinger i sosiale medier om ungdom som vil feste og mange som ønsker å finne på noe. Jeg har ett budskap: Fordi vi har vært disiplinerte, har vi greid å holde koronaen på avstand. Derfor må vi fortsette, ikke senke skuldrene, sier ordføreren.

Han legger til at adferdsreglene kanskje er enda viktigere enn før ettersom samfunnet over påske skal åpnes litt for å få hjulene i gang igjen.

- Skal Norge lykkes, må vi alle sammen fortsette dugnaden. Innbyggerne i Vennesla har vært flinke. Nå må vi beholde like god disiplin som før og ikke slappe av, sier ordføreren og trekker fram følgende punkter:

 • Ikke arrangere fester. Regelen er at ikke mer enn fem skal være sammen og avstanden inne må være mer enn to meter. Ikke ta en risiko som kan gjøre andre alvorlig syke.
 • Huske at ikke mer enn fem skal være i grupper som trener på idrettsarenaer – og at ball ikke skal kastes eller heades.
 • Huske å vaske hendene, ha god hostehygiene og å følge avstandsreglene.
 • Denne påska blir også noe annet veldig viktig. Mange er på tur og det er svært tørt i skogen. Ikke tenn bål!

Smittesituasjonen

Det er så langt denne uka bekreftet én ny smittet bosatt i Vennesla. Smittesporingen er god og det er lite trolig at personen har smittet andre. Vedkommende skal være i relativt fin form. Totalt har vi nå bekreftet sju smittede i Vennesla.

Skoler og barnehager

Barnehagene åpner 20. april og småskolen (1. til 4. trinn) åpner 27. april. Det jobbes godt med planlegging i Vennesla kommune. Vi avventer nasjonale myndigheters retningslinjer og veiledere for smitteforebygging. Vi jobber også med egne retningslinjer.

Over påske vil vi ha klar konkret mer detaljer informasjon om hvordan skoledag og barnehagedag blir helt konkret.  

De nye reglene fra regjeringen

Under følger en detaljert oversikt over de nye reglene som regjeringen la fram på en pressekonferanse tirsdag 7. april om det som endres 20. april og 27. april. Vi siterer fra regjeringens informasjonsskriv:

Endringer fra 20. april

 • Fra 20. april gjenåpnes barnehager.
 • Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
 • Hytteforbudet oppheves fra 20. april. Dette har vært et inngripende tiltak, og beslutningen ble fattet av hensyn til helsetjenesten i hyttekommunene.
 • Selv om det nå ikke blir straffbart å overnatte på hytta, vil fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser gjelde. Når dette kan endres på, må vi komme tilbake til.

 

Endringer fra 27. april 

 • Fra 27. april gjenåpnes barneskoler 1.-4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.
 • Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barna av gårde, og å gå på jobb i skoler og barnehager.
 • Det settes ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) skal lage veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas.
 • Målet at alle elever, også videregående, skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Vi vil gi beskjed i god tid før åpning av flere trinn slik at skolene kan forberede seg.
 • Stenging av skoler og barnehager har store kostnader. En gradvis gjenåpning har en stor positiv økonomisk konsekvens fordi mange som i dag er hjemme med barn, kan få mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Men for barn som av ulike grunner er sårbare, eller har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager og skoler ha store negative konsekvenser.
 • Samtidig er det en del som faller utenfor det digitale fellesskapet, og noen barn får mindre støtte enn andre hjemme, slik at de kan oppleve et brattere læringsfall. Dermed forsterkes ulikheter.
 • Erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset. Det betyr ikke at de ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet ved denne epidemien, og at de har hatt liten betydning for videre smitte. I Sverige hvor barnehager og barneskoler har holdt åpne, har det ikke vært oppdaget utbrudd av symptomgivende sykdom i disse gruppene.
 • De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra mandag 27.april.
 • Vi prioriterer studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er avhengig av å bruke utstyr og infrastruktur på campus og som etter planen skal fullføre denne våren. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt.
 • Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
 • Det samme skal gjelde for frisør, kroppspleie og liknende. De kan åpne når det er en bransjestandard for smittevern på plass. Den vil komme senest 27. april.
 • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.