Nils Olav Larsen (Kristelig Folkeparti)

Nils Olav Larsen er født i 1958 og bosatt på Lindekleiv i nedre Vennesla. Larsen er utdannet bygningsingeniør og har bakgrunn fra lederstillinger i Kruse Smith, Caverion og Multiconsult. Han kom inn i politikken som medlem av Vennesla kommunestyre i 2015 og overtok som ordfører høsten  2017. Han overtok for Torhild Bransdal, også hun KrF. Hun hadde vært ordfører i 18 år da hun tok sete i Stortinget.

Kontaktinformasjon

Ordfører
Nils Olav Larsen
E-post 
Telefon 950 20 296

Politisk sekretær
Konsulent Hilde Grundetjern
Telefon: 480 05 476

Ordførerens uke 19. - 25. juni

Mandag 19. juni

 • 11.00: Kanalisering soga - Evje
 •  

Tirsdag  20. juni

 • 08.00: Møte Kjell Ingolf Ropstad
 • 09.00: Møte regionrådsledelsen
 • 12.30: Dialogmøte Statsforvalteren
 • 15.00: Klokkerstua barnehage
 • 17.30: Sommeravslutning KrF lokallag.

Onsdag 21. juni

 • 09.00: Lage kjøreplan politisk verksted
 • 18.00: Tale avgangselevene Vennesla videregående skole

Torsdag 22.juni

 • 09.00: Politisk verkksted kommuneplan - hele dagen
 • 11.15: Delta ved åpning av utbygging Vennesla videregående
 • 18.00: Kommunestyret

Fredag 23. juni

 •  09.00: Regionrådet
 • 16.00: Dugnad på Hovedgården