Nils Olav Larsen (Kristelig Folkeparti)

Nils Olav Larsen er født i 1958 og bosatt på Lindekleiv i nedre Vennesla. Larsen er utdannet bygningsingeniør og har bakgrunn fra lederstillinger i Kruse Smith, Caverion og Multiconsult. Han kom inn i politikken som medlem av Vennesla kommunestyre i 2015 og overtok som ordfører høsten  2017. Han overtok for Torhild Bransdal, også hun KrF. Hun hadde vært ordfører i 18 år da hun tok sete i Stortinget.

Kontaktinformasjon

Ordfører
Nils Olav Larsen
E-post 
Telefon 38 13 72 10 / Mobil 950 20 296

Politisk sekretær
Konsulent Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Ordførerens uke 29. august - 2. september)

Mandag 29 august:

 • 08.30: Møte med statsforvalteren
 • 12.00: Møte innbygger om konkret utfordring
 • 18.00: Internt møte KrF.

Tirsdag 30. august:

08.00: Møte politisk leiing

 • 09.00: Planlegginsmøte besøk Høyesterett
 • 09.30: Revisjon konsesjon Otra-vassdraget
 • 17.00: Møte programkomiteen

Onsdag 31. august:

 • 8.30: Møte Vennesla boligstiftelse
 • 12.00: strategiseminar Konsesjonskraft

Torsdag 1. september:

 • Strategiseminar Konsesjonskraft fortsetter hele dagen
 • 18.00: Kommunestyret

Fredag 2. september:

 • 13.00: Konsesjonskraft møte

Ordførerens uke (22.-28. august)

Mandag:

 • Kl 09.00: Møte om forberedelse til TV-aksjonen
 • Kl 11.00: Møte med Svein Engedal
 • Kl 13.00: Delta under åpningen av ny gjenvinningsstasjon til Avfall Sør i Sørlandsparken.

Tirsdag:

 • Kl.10.00: Møte om framdriften Ytre Ringveg hos ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand sammen med Nye Veier.
 • Kl 13.30: Styremøte i Krypsivfondet
 • Kl 17.00 Sommerfesten til Kristiansand Næringsforening

Onsdag:

 • Kl 09.00: Møte Vennesla formannskap

Onsdag, torsdag og fredag:

 • Landsmøte i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Fredag:

Kl. 19.00: Moonlight – politisk debatt og moro-akiviteter

Lørdag:

 • Kl.1200: Øvrebø idrettslag 100 år
 • Kl 1200: «Æ sykle æ» - aktiviteter uten bil i Vennesla sentrum