Nils Olav Larsen (Kristelig Folkeparti)

Nils Olav Larsen er født i 1958 og bosatt på Lindekleiv i nedre Vennesla. Larsen er utdannet bygningsingeniør og har bakgrunn fra lederstillinger i Kruse Smith, Caverion og Multiconsult. Han kom inn i politikken som medlem av Vennesla kommunestyre i 2015 og overtok som ordfører høsten  2017. Han overtok for Torhild Bransdal, også hun KrF. Hun hadde vært ordfører i 18 år da hun tok sete i Stortinget.

Kontaktinformasjon

Ordfører
Nils Olav Larsen
E-post 
Telefon 950 20 296

Politisk sekretær
Konsulent Hilde Grundetjern
Telefon: 480 05 476

Ordførerens uke 20. mars - 26. mars

Mandag 20. mars

  •  08.00: Møte KrF
  • 08.30 Kommunedirektøren
  • Privat møte
  • 14.00: Møte Kristiansands ordfører om ytre ringveg

Tirsdag  21. mars

  • 09.00 Formannskapsmøte
  • 15.00: Teamsmøte om Øvelse Jøssing
  • 18.00: Ungdomsprosjektet i Nullvisjonen

Onsdag 22 mars

  • kontordag

Torsdag 23 mars

  • Oslomøtet som Region Kristiansand arrangerer. Møte med blant andre samferdselskomiteen og kommunalkomiteen

Fredag 24. mars

  • Oslomøtet fortsetter