Nils Olav Larsen (Kristelig Folkeparti)

Nils Olav Larsen er født i 1958 og bosatt på Lindekleiv i nedre Vennesla. Larsen er utdannet bygningsingeniør og har bakgrunn fra lederstillinger i Kruse Smith, Caverion og Multiconsult. Han kom inn i politikken som medlem av Vennesla kommunestyre i 2015 og overtok som ordfører høsten  2017.

E-post

Ordførers kalender