Når H.K.H. Kong Harald foretar den høytidelige åpningen av det det 162. stortinget 9. oktober 2017, er Vennesla's ordfører Torhild Bransdal en av de 169 representantene i salen. Hun ble valgt inn i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

Torhild Bransdal har vært ordfører i Vennesla kommune siden 1999 og representerer Kristelig Folkeparti.

Vi gratulerer Torhild med plassen og ønsker henne lykke til med oppgaven.