På møtet fortalte ledelse og tillitsvalgte ved Norgesplaster om prosessen ved bedriften og arbeidet som kan ende med at opp mot 50 arbeidsplasser forsvinner.

Avgjørelsen skal tas i januar, og det jobbes de kommende ukene med å kvalitetssikre tall, analyser og beslutningsgrunnlag i bedriften. Adm.dir Knut Eckhoff redegjorde for prosessen sammen med tillitsvalgt Anita Thorsen og økonomisjef Rune Grinde. Eckhoff la vekt på at ingen avgjørelser er tatt og at mange modeller og muligheter er på bordet.

Ordfører og varaordfører møtte sammen med rådmann og næringsrådgiver. Vennesla kommunes representanter takket for muligheten til å bli informert og til å komme med innspill til prosessen.

- Vi forstår at Norgesplaster vil være noe annet om ti år enn i dag. Alle bedrifter må skape og tåle utvikling, men det er dramatisk hvis det blir så stor nedbygging av en viktig og lønnsom virksomhet. Vi oppfordrer Orkla som ny eier om å se mulighetene i Vennesla og dyrke den unike kompetansen på bedriften. På enkelte områder er Norgesplaster best i verden - og det er ikke gitt at vekstpotensialet bare er andre steder enn i Vennesla, var noe av ordfører Larsens budskap.

Drivenes la vekt på innovasjonsmuligheter og oppfordret til en god dialog. Han pekte på hvor alvorlig det er for Vennesla-samfunnet og for mange familier og enkeltpersoner hvis en så viktig arbeidsplass flagges ut, tross god lønnsomhet. Både Larsen og Drivenes oppfordret til samfunnsansvar.