Kommunestyret i Vennesla har i forskrift vedtatt

ordensreglement for skolene i Vennesla.