Befolkningen oppfordres til ikke å oppsøke uværet. Det ventes full storm på kysten fra nordvest. Innover i landet kan det komme fallvinder, som erfaringsmessig gir store skader.

Varselet angir følgende konsekvens: Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Strømforsyningen vil bli påvirket, f.eks. som følge av trær som knekker og kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. 

Statsforvalteren i Agder har informert kommunene og ber om at kommunene og regionale aktører bruker det neste døgnet til å tenke beredskap, forebygge og risikovurdere og ta forholdsregler. 

Varselet gjelder for Agder, Telemark, deler av Viken og Innlandet.