- Nesten åtti prosent av bedriftene svarer at de i stor grad eller middels grad vil greie seg greit gjennom krisen. Det er bedre enn vi fryktet, men vi har hørt signalene lenge om at ting går noe bedre enn vi trodde da samfunnet stengte ned i mars, sier leder av Vennesla Næringsforening, Alexander Etsy Jensen.

Samtidig svarer over 6 prosent av bedriftene at de frykter konkurs og over 16 prosent regner med oppsigelser. Skulle det slå til, er det dramatisk.

De langsiktige virkningene

- Undersøkelsen som er gjort, viser det vi har hørt på de ukentlige møtene vi har hatt mellom kommunen og næringslivet under hele krisen, nemlig at ting på kort sikt går bedre enn vi forventet. Samtidig er det usikkerhet rundt langtidsvirkningene, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa i Vennesla kommune.

Bygg- og anlegg er et eksempel. Denne bransjen sysselsetter over 1000 venndøler og går i øyeblikket bra, men hva vil skje med ordretilgangen på sikt? Det svaret har ingen i øyeblikket.

Torgeir Haugaa er glad for at Vennesla kommune har valgt å utsette deler av tiltakspakken for næringslivet. Det kan bli svært viktig å ha virkemidler igjen å sette inn hvis det blir langsiktige konsekvenser. Erfaringer fra finanskrisen viser at langtidseffektene kan slå inn senere enn mange tror.  

Thordis Lilja Arnadottir driver Fabriken Artisan Bakverk. I 2010 reiste hun og mannen fra finanskrisen på Island. Nå opplever de sin andre store krise.

- De to krisene kan ikke sammenliknes. På Island sto folk alene og på bar bakke den gang – og nå. I Norge har staten et stort antall virkemidler og tiltak – og penger. Det er ufattelig godt å bo i Norge, og jeg tror ikke alle vet hvor godt det faktisk er, sier hun.

Tilbake til normal drift

Hennes bedrift ble hardt rammet og alle ansatte ble permittert. Nå er driften tilbake for fullt.

- Jeg kan underskrive på dette med at ting går bedre enn ventet. Det er overraskende hvor fort omsetningen kom tilbake da samfunnet først begynte å åpne. Nå er vi tilbake i normal drift både her og ved avdelingen i Kristiansand, sier hun.

Under følger en del av funnene fra spørreundersøkelsen om Venneslas næringsliv.

  • 42 bedrifter har svar, som utgjør 38 prosent av medlemsmassen i næringsforeningen.
  • 37% prosent av bedriftene sier de er påvirket av koronasituasjonen i stor grad. Dette er ni prosentpoeng lavere enn forrige spørreundersøkelse i vinter.
  • 16 prosent varsler sannsynligvis oppsigelser
  • 6 prosent av bedriftene frykter konkurs.
  • 71 prosent svarer at det er lett å finne ut av hvilke støtte- og låneordninger som virksomheten kan benytte.
  • 43 prosent anser kontantstøtteordningen til bedrifter for god, mens 56 prosent synes det er vanskelig å finne ut av hva som tilbys.
  • 28 prosent tror på rask normalisert drift hvis Korona-tiltakene oppheves. Resten er i varierende grad usikre.
  • 77 prosent tror bedriften i stor eller middels grad vil klare seg gjennom krisen.
  • 93 prosent har fått den hjelpen de trenger fra NAV, men bare 5 prosent er fornøyd med kapasiteten hos NAV.

Vedlegg:

Sammendrag av undersøkelsen

Oppsummering av undersøkelsen