- Jeg har tenkt på dette noe tid. Etter mange år med høyt arbeidstempo og mye jobb, har jeg lyst til å bruke energien på noe annet mens jeg ennå er tålig full av energi, sier Harbo.

Han leverte oppsigelse mandag 12. april , fordi han er opptatt av at ny oppvekstsjef kan tiltre 1. august – før nytt skoleår begynner og nytt budsjettarbeid starter for fullt.

Harbo er 61 år, fyller 62 i slutten av november og kom til Vennesla kommune som oppvekst sjef i 2015

Han kom fra stilling som personalsjef i Kristiansand kommune. Han har tidligere jobbet i skolen i Kristiansand og oppvekstsektoren i en rekke ulike roller. Harbo har bodd i Vennesla i over 30 år og kaller seg venndøl med kristiansand-dialekt.

- Steinar har vært åpen og informert meg om tankene sine en tid. For kommunen og meg som rådmann er dette et stort tap. Det er en av mine dyktigste og klokeste medarbeidere som nå etter hvert trer ut av ledergruppa, sier rådmann Svein Skisland.

Mange ledere skal være fornøyde hvis de rekker ett stort og gjennomgripende prosjekt mens de fungerer i en ansvarsfull lederrolle. Steinar Harbo har rukket mange i Vennesla kommune.

Her er noen viktige eksempler på at Harbo virkelig har vært med på, og har initiert, en formidabel utvikling:

  • Han har ledet arbeidet med digital undervisning og innføring av læringsbrett til alle elever og lærere i Venneslaskolen.
  • Satsingen på inkluderende læringsmiljø.
  • Han har ledet det faglige arbeidet med å vurdere og konkludere om ny barnehage- og skolestruktur i Vennesla.

Harbo går formelt av som oppvekstsjef 1. august 2021 og vil fortsette i Vennesla kommune til 1. desember.