Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg.

Tilsyn

Vennesla kommune starter opp med tilsyn på private avløpsanlegg våren 2019. Da vil vi sjekke om du har innlagt vann, godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer forskriftsmessig. Tilsynsarbeidet vil gå over flere år, område for område. 

Du vil få SMS-varsel før vi kommer. Kommunen oppfordrer innbyggerne til å fylle ut registreringsskjemaet, slik at både dere og vi er godt forberedt før tilsynet.

Anlegg etablert før 1. januar 2007

Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. september 2018, så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt avløpsnett.

Hva gjør jeg dersom jeg får pålegg om nytt renseanlegg?

Se «Etablere eller utbedre?» for informasjon om hvordan du går frem.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no.