Bodil Bakken Domingos koordinerer mye av korona-arbeidet. Hun forteller at det rullende testteamet vil forbedre testaktiviteten betydelig. 

- Nå kan testerne dra ut til skoler og for eksempel teste en skoleklasse. Da slipper elevene å være hjemme flere dager i påvente av ledig tid i testsenteret i Holtet, forteller hun.

Det er trenet personell fra testsenteret som bemanner den rullende teststasjonen.

Testen gjøres ved noen enkle prøver i nesa. Det er blitt betydelig enklere og mindre smertefullt enn testene var i starten. Det rullende testteamet vil benytte hurtigtester.

Vennesla kommune vil via skolene sende ut et samtykke-erklæring til alle foreldre i forbindelse med testing. Der kan foreldre svare ja eller nei på om barna deres kan testes på skolen. Vi gjør oppmerksom på at de barna som ikke testes ved en smittesituasjon, må i karantene i ti dager.